Piotrkowska Akademia Sportu oferuje pomoc osobom indywidualnym, młodym sportowcom
oraz doświadczonym zawodnikom sportowym w zdobyciu odpowiednich umiejętności,
utrzymaniu dobrej kondycji i formy fizycznej lub powrocie po kontuzji do pełnej sprawności.

Pomagamy w przygotowaniach do egzaminów wstępnych do szkół sportowych,
studiów wyższych i innych.
Oferujemy również zajęcia przygotowujące drużyny sportowe do sezonu.
Przygotowanie motoryczne zespołów sportowych.