• Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie sportu;

  • Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjne dla zorganizowanych grup studenckich, firmowych;

  • Organizacja i pośrednictwo w wypoczynku dzieci, młodzieży (obozy sportowe, kolonie, zielone i białe szkoły);

  • Organizacja i pośrednictwo w wypoczynku osób dorosłych (wyjazdy integracyjne, eventy);

  • Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych (imprezy wg scenariusza);

  • Organizacja i pośrednictwo w zakresie kursów instruktorskich sportu i rekreacji, szkoleń, kursów trenerskich i menedżerskich;

  • Organizacja i pośrednictwo w zakresie wyjazdów zorganizowanych na wydarzenia sportowe;

  • Pośrednictwo w sprzedaży odzieży, akcesoriów i sprzętu sportowego;

  • Świadczenie usług w zakresie sportu i reklamy (loga sponsorów i innych firm na stronie internetowej, plakatach etc.;