Dla dzieci ,,Tylko dzieci wiedzą czego szukają”Antoine de Saint-Exupery

Piotrkowska Akademia Sportu w oparciu o podstawowe zasady teorii treningu sportowego oraz systemy szkolenia sportowego Polskich Związków Sportowych, opracowała system szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w wybranych dyscyplinach sportu. Zajęcia sportowo – rekreacyjne z elementami taktyki wzbogacone zajęciami teoretycznymi z zakresu anatomii i psychologii sportu prowadzone są przez wykwalifikowaną oraz doświadczoną kadrę ekspertów wybranych dziedzin nauki, trenerów i instruktorów.

Elementem spójnym programu sportowo – rekreacyjnego jest nauka i doskonalenie języka obcego (język angielski) na poziomie podstawowym z elementami z zakresu turystyki i sportu. Wszystkie dzieci biorące udział w zajęciach objęte są programem profilaktyki prozdrowotnej (opieka lekarza sportowego, dietetyka, stomatologa i fizjoterapeuty).

 

Pływanie niemowląt

 

Piłka Siatkowa

 

Obozy i kolonie

 

Pływanie
Piotrków Trybunalski

 

Pływanie
Sulejów